קריאה בספר מלכים: גיחזי ונעמן

הרב אלחנן ניר • ז סיוון תשע"ו

עיון במלכים ב פרק ה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435