קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • ה׳ כסלו תשע״ז

קריאה בספר מלכים ב׳ פרק ט׳ו: ׳כל המלכים עולים נופלים׳.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435