ראשית החסידות: תלמידי המגיד עולים לארץ

הרב אלחנן ניר • כב' אייר תשעז

קריאה באיגרות שנשלחו מארץ הקודש לגולה על ידי תלמידי המגיד שבארץ, דיבור על חיי היום-יום של החסידים ועל הסיפורים שמאחורי התורות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435