ר’ נחמן לראש השנה

הרב שג"ר • 

על חכמה, פילוסופיה ושינה – שיעור לקראת ראש השנה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435