שיחה לעת נעילת שער

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה בערוב יום הכיפורים תשע”א, לפני תפילת נעילה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435