תורתו של לוינס 15: “והבורא יצר את האשה” – על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג שבט תשע"ט

למדנו את הקריאה התלמודית של לוינס העוסקת בבריאת האשה. ראינו כי לוינס מנסה להעמיד את הנשי כמימוש וביטוי לקרע ופיצול הקיים בעצמו של האנושי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435