תורת האדם של בעל התניא: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל

הרב אלחנן ניר • ט"ז באלול תשע"ח

שיעור מבוא. על תופעות השבתאות והפרנקיזם ותודעתם הרוחנית, כיצד התייחס אליהם הבעש”ט וכיצד ביקש להעלותם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435