תשובה וסוכות

נריה סופר • תשס"ח

חגי תשרי נעים לכאורה בשני צירים שאינם קשורים – ציר החזרה בתשובה, וציר הרגלים. חז”ל דורשים והופכים אותם לחטיבה אחת באמצעות מבט אחר על החזרה בתשובה שנעשתה בימי אלול ותשרי עד מוצאי יום הכיפורים, ועל מטרת חג הסוכות ומצוותיו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435