ללא קטגוריה

אגרות הראי"ה 21: אגרת קיב

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו

אגרות ראי"ה 19: אגרת קיא

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו
על משמעותה של לשון הקודש.

אגרות ראי"ה 20: אגרת קע

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו
המשך העיון במשמעותה של לשון הקודש.

אגרות ראי"ה 19: אגרת קג חלק ב

הרב אלחנן ניר • 

אגרות הראי"ה 25: אגרת קלב

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ו

אגרות הראי"ה 26: אגרת קמ - מצוות בטלות לעתיד לבוא

הרב אלחנן ניר • תמוז תשע"ו

אגרות הראי"ה 27: סיכום

הרב אלחנן ניר • תמוז תשע"ו

פתיחה לסוגיות מאכלי נכרים

אלישיב שרלו • תמוז תשע"ו

עיון במסכת שבת 3: מלאכת הוצאה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו
עיון במקור בתורה של מלאכת הוצאה - פרשת המן, ומחשבות על משמעותה של ההתכנסות בבית.

ההלכה החיה ומטא הלכה 2: הלכה מן השמיים חלק ב

הרב אורי ליפשיץ • ג' תשרי תשע"ו
המשך הדיון על היחס בין הלכה והתגלות.

ראשית החסידות 7: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ב

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו
המשך העיסוק ביחסו של הבעל שם טוב לתנועה השבתאית.

קריאה בספר מלכים ב׳ [ריק הגלות]

אלחנן ניר • ד׳ טבת תשע״ז
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435