ללא קטגוריה

קריאה בספר מלכים: המלחמה עם מואב והשחתת האילנות

הרב אלחנן ניר • א אייר תשע"ו
עיון במלכים ב פרק ג.

קריאה בספר מלכים: קרבן האדם של מלך מואב

הרב אלחנן ניר • ח אייר תשע"ו
המשך העיון במלכים ב פרק ג.

קריאה בספר מלכים: אלישע והאשה מבני הנביאים

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ו
עיון במלכים ב פרק ד.

קריאה בספר מלכים: אלישע והשונמית

הרב אלחנן ניר • כ"ב אייר תשע"ו
המשך העיון במלכים ב פרק ד.

קריאה בספר מלכים: גיחזי ונעמן

הרב אלחנן ניר • ז סיוון תשע"ו
עיון במלכים ב פרק ה.

קריאה בספר מלכים: הגרזן השאול

הרב אלחנן ניר • י"ד סיוון תשע"ו
עיון במלכים ב פרק ו.

קריאה בספר מלכים: אלישע, השליש והצרעת

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיוון תשע"ו
עיון במלכים ב פרק ז.

קריאה בספר מלכים: המצור על שומרון

הרב אלחנן ניר • כ"א סיוון תשע"ו
עיון בספר מלכים ב פרק ו.

אגרות ראי"ה 15: אגרת צג

הרב אלחנן ניר • כט שבט תשע"ו

אגרות ראי"ה 16: אגרת צה

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו

אגרות ראי"ה 17: אגרת צו

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו
על תורת ארץ ישראל.

אגרות ראי"ה 18: אגרת קג חלק א

הרב אלחנן ניר • אדר ב תשע"ו
על ההבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435