אביעד בזק

ללכת ללכת

אביעד בזק • תשע"ח
מבט אחר הליכותיו, ניסיונותיו של אברהם אבינו