אביעד בזק

ללכת ללכת

אביעד בזק • תשע"ח
מבט אחר הליכותיו, ניסיונותיו של אברהם אבינו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435