אבישר הר שפי

שמות אלוקים

אבישר הר שפי • תשע"ג
מגוון השמות בהם אלוקים מופיע בפרשתנו ובתורה כולה מלמדים על אופי המפגש הממשי איתו. רבקה מרים כתבה על זה שיר. שיח לשבת וארא.

מבועי דליבא

אבישר הר שפי • תמוז תשס"ז
על הדרכים, התורות והספיקות שלמדנו מהרב שג"ר זצ"ל.

היא תעצור את העולם פתאום

אבישר הר שפי • תשס"ז
ניגע ביחס שבין אבל לנחמה ובין חורבן לבניין דרך שיר של דליה רביקוביץ' ועיון בוויכוח בין ר' יהושע לפרושים לאחר חורבן בית שני. שיח לשבת חזון (פרשת דברים)

עצמות יוסף

אבישר הר שפי • תשס"ז
בשמירת הברית של יוסף ישנו חידוש המצייר לנו את הגאולה אף היא באופן שונה. שיח לשבת פרשת וישב.

שפת הזוהר 5

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 5

שפת הזוהר 4

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 4

שפת הזוהר 3

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 3

שפת הזוהר 2

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 2

שפת הזוהר 1

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 1

המשפחה בזוהר

אבישר הר שפי • אדר א תשע"ו
על מקומה של המשפחה בספר הזוהר.

זהר: לך לך

אבישר הר-שפי • י"ט בחשוון תשע"ט

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435