אבישר הר שפי

התעוררות מלמטה - שיח לשבת תזריע

אבישר הר-שפי • כ"ח אדר ב' תשע"ט
ההתעוררות של האדם לתשובה 'מלמטה' מהווה תנאי לפתיחת שפע רוחני 'מלמעלה', ובהנהגה במידת הרחמים. אך במקרה בו ההתעוררות מתחילה מלמעלה ללא הכנה קודמת מלמ...

זהר: שישים אותיות של ק"ש, שיעור שלישי

אבישר הר-שפי • י"ז אדר ב' תשע"ט
מקבילה בסתרי תורה - דיון על אופיו של הסוד בין המדרש הנעלם לגוף הזוהר וקריאת מקבילה לסיפור ההליכה אל רבי אלעזר: העלאת היצר לקורבן, מיתוס בריאת העול...

זהר: ספירת העומר וחירות

אבישר הר-שפי • ל' ניסן תשע"ט
שיעור ראשון בזמן קיץ, לכבוד ימי העומר וסוף ימי ניסן
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435