הרב יאיר דרייפוס

יוסף ויהודה

הרב יאיר דרייפוס • 
עיון בסטריאוטיפים של יהודה ויוסף בתורת איזביצא ואדמו"ר הזקן. שיח לשבת פרשת וישב.

שיחה לעת נעילת שער

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה בערוב יום הכיפורים תשע"א, לפני תפילת נעילה.

שיחה לכניסת יום הכיפורים (תשע"א)

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה עם פתיחת יום הכיפורים.

על המחשבה הציונית של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
מאמר לכבוד יום העצמאות.

גוט פורים

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
רשימות על פורים ועל דמותו של הרב שג"ר.

טהרה, ייחוד ואימה ביום הכיפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
על אימת הימים הנוראים ומקומן של ההארה, החמלה והאנושיות שמתגלות בדין.

הרהורים על הציונות של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
שיעור שהועבר בישיבת פתח תקווה על האבלות והציונות במשנת הרב שג"ר.

הקול המושתק של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
במערתו חידש ר' שמעון בר יוחאי תורה חדשה, שאיימה על יהדות המצוות המעשיות שהנהיגו חכמים. במשך הדורות הוצא ר' שמעון מן המערה, בכל פעם בהתאם לצרכי הדור.

כסלו וחנוכה כפרויקט עיצוב

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
בכוחנו לכונן את הרוחניות שלנו באמצעות יצירת השפה, הסמלים והמטאפורות; השפה עצמה משפיעה ומכוננת. שיעור שניתן בישיבה בכסלו תשס"ח.

לשמוע קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם הלימוד ישנה את ראש השנה שלי? ואם כן – מהו היחס בין הלימוד לבין מה שיקרה בפועל ממש, בעולם המעשי של המלכות? שיעור פתיחה לזמן אלול תשס"ח.

הקץ – זיכרון וסיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
ספר בראשית מספר את סיפורם של אבות האומה,ומעבר לזיכרון ההיסטורי-ריאלי של המאורעות, מעצב את תודעת ההווה. שיח ראשית לפרשת ויחי ולעשרה בטבת.

קטעי מחשבות לפרשת ויגש

הרב יאיר דרייפוס • 
שיח לשבת ויגש.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435