הרב שג”ר

האנחה, הצדיק והרב של עשיו

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, א-ג

תיקון הברית ואמונה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, ד

אמת ואמונה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, ב-ג

חיי אמונה ותפילה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, א-ב

סתירות, יצירה ואווזים שמנים

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן, תורה ו, ה-ו

שעושעי עולם הבא, רצוא ושוב

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ו, ד

כבוד ושתיקה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ו, א

צחוק המגילה

הרב שג"ר • תשס"ה
על הצחוק, הביטחון והאימה בסיפור המגילה. דברים שנכתבו בפורים תשס"ה, חודשים ספורים לפני ההתנתקות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435