הרב שג”ר

ל"ג בעומר בתורת חב"ד

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד מאמר של האדמו"ר האחרון מלובביץ' לל"ג בעומר

יציאת מצרים על פי האריז"ל

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד בדרושי פסח של האר"י, המפרש את יציאת מצרים כתיקון הזוגיות: האיזון בין מוחין ללב, בין עצמיות לפתיחות כלפי הזולת. עריכה של שיעור זה התפרסמה בספר...

משחק וליצנות חלק ב

הרב שג"ר • תשס"ה
המשך הלימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק

משחק וליצנות חלק א

הרב שג"ר • תשס"ה
לימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, מתעמתת עם תשובתו של הגיבור בסיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא.

על הגשם

הרב שג"ר • תשס"ז
הקב"ה פוקד את העולם באמצעות הגשם - מה שהיה כבר לא יהיה. דיבורים על גשם, פקידה באשה ופקידה בגשמים.

יהודיות ואנטישמיות - חלק 2

הרב שג"ר • 
בעקבות מאמר של א.ב. יהושע. מחשבות על זהות יהודית בעת הזאת.

נר, אור, שמן - שיעור לחנוכה

הרב שג"ר • תשס"ז
כאשר המטאפורות נתפסות כעולם עצמו, הזיקה בין האור של הנר לאור של החכמה הופכת להיות הממשות עצמה, והדלקת הנר היא אירוע, לא סימן או זכר.

יהודיות ואנטישמיות - חלק 1

הרב שג"ר • 
בעקבות מאמר של א.ב יהושע. מחשבות על זהות יהודית בעת הזאת

השופר אצל ר' צדוק: חלק ב'

הרב שג"ר • אלול תשס"ד
"עניין תקיעת שופר" - לימוד בפסקה ל"ה ברסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין.

השופר אצל ר' צדוק: חלק א'

הרב שג"ר • אלול תשס"ד
"עניין תקיעת שופר" - לימוד בפסקה ל"ה ברסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין.

העולם שאנו הולכים ממנו דומה לחתונה

הרב שג"ר • תשס"ד
דברים בהתוועדות ל"ג בעומר, על הסתלקות הצדיק ועל החיים לאור המוות.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435