הרב שג”ר

קדושה ומוסריות

הרב שג"ר • תשס"ו
השמיטה מכוננת שוויון, מקיף אף יותר משוויון סוציאלי. הקדושה של הארץ פירושה צדק ושוויון בבעלות עליה ובשימוש בה. שיח לשבת פרשת בהר-בחוקותי.

שיחה ליום העצמאות תשס"ז

הרב שג"ר • תשס"ז
האירועים שעברו על המדינה בשנתיים האחרונות מעלים ביתר שאת את השאלות: כיצד נממש במדינה את הברכה והשראת השכינה? מהו אופיה של הגאולה אליה אנו כמהים? ומ...

מדינה יהודית - סתירה ואוטופיה (חלק ב')

הרב שג"ר • תשס"ה
חלקה השני של שיחה שניתנה ביום העצמאות התשס"ה, העוסקת באהבה הציונית דתית לארץ ישראל, שלטון החוק והאלימות שבו על רקע ההינתקות, ואפשרות הגישור שבין הח...

מדינה יהודית - סתירה ואוטופיה ( חלק א')

הרב שג"ר • תשס"ה
חלקה הראשון של שיחה שניתנה ביום העצמאות התשס"ה, העוסקת באהבה הציונית דתית לארץ ישראל, שלטון החוק והאלימות שבו על רקע ההינתקות, ואפשרות הגישור שבין ...

ההגדה כסיפור מכונן

הרב שג"ר • תשס"ז
סיפור ההגדה הוא הנרטיב המכונן של עם ישראל. איזו היסטוריה מסופרת בהגדה של פסח? איזו תודעת גאולה מבקשת ההגדה לעצב?

לשוב אל הטבע

הרב שג"ר • תשס"ז
הארץ משולה לאם מכילה, ממנה נולד היהודי ואליה שב. זיקתו אליה שונה מהזיקה לכל ארץ אחרת, שכן החיבור אליה הוא גם החיבור לשכינה ולקדושה שבטבע.

ארץ ישראל כאהבה

הרב שג"ר • תשס"ז
המאמר מציע את האהבה לארץ-ישראל כבסיס לקשר איתה. אהבה לא בשל עדיפותה על אחרות, אלא פשוט משום שזו הארץ שבה באים ישראל בברית עם דודם.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 2

הרב שג"ר • תשס"ז
הביטחון והשרירותיות; השרירותיות והעמדה המוסרית; הריכוז, יישוב הדעת; התוכחה וההשתאות.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 1

הרב שג"ר • תשס"ז
מבוא ופתיחה לסיפור; שבירת הכלים והשרירותיות; בעיית האמונה והסיטואציה החברתית; תחושת העוול של בן המלך.

ליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט - צמצום ומחשבות טובות

הרב שג"ר • תשס"ז
בריאת העולם עפ"י האר"י הקדוש; מחשבות כמכוננות עולם; המחשבות הטובות והמחשבות הרעות; הצמצום ביחס לזולת ולכעסים; המתח שבין הכיסופים לשליטה.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 4

הרב שג"ר • תשס"ז
הזהות העצמית; היציאה מהציוויליזציה והחזרה אליה; הפנימיות והמודעות העצמית; התודעה המודרנית; הצדיק המודרני; השבת כהרמוניה פנימית ושלום.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 3

הרב שג"ר • תשס"ז
הברית - הגאולה האישית; יצרים וקבלה עצמית.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435