פרופ’ חביבה פדיה

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 7

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 7, על העיר והפריפריה כיוצרי זהות ויצירה

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 6

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 6 - על הגדרת המודרנה מול הפוסט מודרנה

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 5

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 5 - על לידת הסובייקט והיחס לנפש בחסידות

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 4

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 4 - על אב ובן בקבלה המוקדמת ואצל רבי נחמן מברסלב. קריאה בסיפור מזבוב ועכביש

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 3

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 3 - על לידת הסובייקט בשירה הישראלית-מודרנית. קריאה בשירת אצ"ג ואבות ישורון.

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 2

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 2 - סיפורים על הבעל שם טוב וראשית החסידות

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 1

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 1

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 9

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 8

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 7

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 6

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר הווה ועתיד - שיעור 5

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435