שלמה שוק

במטות הִתְלַמְדוּת ובמסעי התבגרות

שלמה שוק • תשס"ח
על קיצם של פרקי הילדות ותחילתה של תקופה חדשה, שיח לשבת פרשת מטות.

הנזירות - אז ועכשיו

שלמה שוק • תשס"ח
כיצד יכולה הנזירות לנתק אותנו במקצת ממעגלי הרגילוּת? הנזירות כתבנית רעיונית יכולה לעורר בנו את הרצון להשתנות במשהו, ולהיכנס ל'ראש אחר'. שיח לשבת פר...

צרור מפתחות

שלמה שוק • ד תמוז תשס"ז
שיר על הרב שג"ר.