הרב נעם סמט: עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 1

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 1 פתיחה לסוגיית קדושת ארץ ישראל. על תפקיד הקדושה בחיינו

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 2

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 2 - המשך בסוגיית קדושת ארץ ישראל.

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 3

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 3 - המשך בסוגיית קדושת ארץ ישראל. קדושה ראשונה וקדושה שנייה.

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 4

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 4 - המשך בסוגיית קדושת ארץ ישראל. רמב"ם.

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 5

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 5 - פתיחה לסוגיית מצוות התלויות בארץ

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 6

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 6 - המשך בסוגיית מצוות התלויות בארץ

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 7

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 7 - המשך בסוגיית מצוות התלויות בארץ

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 8

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 8 - התבוננות בסוגיות קדושת א"י ומצוות התלויות בארץ דרך סוגיית זמן החיוב במצוות התלויות בארץ.

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 9

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 9 - אחרונים בסוגיית זמן החיוב במצוות התלויות בארץ.

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 10

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 10 - סוגיית איסור היציאה מארץ ישראל

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 11

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 11 - סוגיית החזרת שטחים

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 12

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 12 - מלחמת מצווה ומלחמת רשות

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435