הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 1: "המניח", סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז שבט תשע"ט
הרב אורי ליפשיץ פותח בלימוד פרק שלישי -המניח- עם חבורת 'בתורתו יהגה', סוקר בקצרה את פרק המשניות ומרחיב על סוגיית הפתיחה והעיצוב שהיא מעניקה לרשות ה...

בבא קמא 2: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור ראשון

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג שבט תשע"ט
שיעור ראשון בסוגיית עאד"ל, סקירת פשט הבבלי והשוואה לירושלמי

בבא קמא 3: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט
שיעור שני בסוגיה, סקירת הראשונים ופסיקתם המשקפת הכרעה כדברי רב נחמן יחד עם הפנמת עמדתו של בר הפלוגתא - רב יהודה

בבא קמא 4: הקוץ, הזכוכית וחסידים הראשונים

הרב אורי ליפשיץ • כ' אדר א' תשע"ט
שיעור בסוגיה הקצרה העוסקת באדם המצניע את הקוץ בכותל חברו, ובדרכם של "החסידים הראשונים" להצנעת הפסולת

בבא קמא 5: "המזיק את אשתו"

הרב אורי ליפשיץ • כ"ח אדר א' תשע"ט
שיעור בסוגיה המיוחדת ושופעת הסמלים, העוסקת במקרים בהם מזיק האיש את אשתו בזמן יחסי אישות - באיזו צורה בוחנים האמוראים מקרים כאלו?

בבא קמא 6: "הנגר"

הרב אורי ליפשיץ • ה' אדר ב' תשע"ט
עיון בסוגיית "המבקע" בפרק "המניח" העוסקת בנגר וביחסי בעל העסק כלפי רשות הרבים הסמוכה לו

בבא קמא 7: "החובל", מקראות

הרב אורי ליפשיץ • ב' אייר תשע"ט
פותחים את העיון בפרק השמיני במסכת - "החובל", ומתחילים במקראות ובמאמרים בנושא

בבא קמא 8: "החובל", משניות

הרב אורי ליפשיץ • ח' אייר תשע"ט
ישראל שיינין ונתנאל אסולין ממשיכים בעיסוק בפרק "החובל" בהנחיית הרב אורי ליפשיץ, וסוקרים את המקורות התנאיים ואת פרק המשניות

בבא קמא 9: פתיחה, מתודולוגיה

הרב אורי ליפשיץ • י"א אייר תשע"ט
לקראת סיום ההקדמות לפרק, הרב אורי ליפשיץ בסקירה מתודולוגית קצרה של הלימוד שעשינו השבוע, אגב אמירות כלליות בלימוד גמרא

בבא קמא 10: "החובל", סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו אייר תשע"ט
צוללים אל סוגיית הפתיחה של פרק "החובל": מהו יחסה של הגמרא לשאלה "עין תחת עין - ממון או ממש?", כפי שמשתקף מעריכתה ומתוכנה?

בבא קמא 11: "החובל", סוגיית הפתיחה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אייר תשע"ט
שיעור נוסף בסוגיית "עין תחת עין - ממון או ממש?", והשוואה לסוגיות מקבילות במסכת כתובות

בבא קמא 12: הלכה והיסטוריה

הרב אורי ליפשיץ • י"ח אייר תשע"ט
מנחם ויסברד סוקר את מאמרו של הרב שג"ר על סוגיית 'עין תחת עין', בספרו הלכה והיסטוריה, כאיסוף לעיסוק בסוגיה זו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435