הרב אורי ליפשיץ: קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה
שיעור 1, הרב פרופסור אברהם וייס

קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה
שיעור 2, הרב פרופ' דוד וייס הלבני

קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
שיעור 3, פרופ' שמא פרידמן

קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
שיעור 4, פרופ' דניאל בויארין

קריאות תלמודיות – אריה כהן

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
שיעור 5, אריה כהן

קריאות תלמודיות - לוינס

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא. שיעור 6 - עמנואל לוינס

קריאות תלמודיות - הרב קוק

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 7 - הרב קוק.

קריאות תלמודיות - הרב יהושע ויצמן

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 8 - הרב יהושע ויצמן

קריאות תלמודיות - הרב צוריאל וינר

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 9 - הרב צוריאל וינר

קריאות תלמודיות - שיטת רבדים

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 10 - שיטת רבדים

קריאות תלמודיות - הרב אהרן ליכטנשטיין זצ''ל

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 11 - הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

קריאות תלמודיות - הרב שג''ר

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 12 - על גישתו של הרב שג''ר ללימוד גמרא בימינו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435