הרב נעם סמט: עיון במסכת בבא קמא

הרב נעם סמט: בבא קמא 25, משניות פרק "המניח"

הרב נעם סמט • י' שבט תשע"ט
מתחילים בפרק חדש - "המניח" (שלישי), הרב נעם סמט סוקר את משניות הפרק ובוחן את עריכתו ומבנהו.

הרב נעם סמט: בבא קמא 26 - אגדות בארבעה אבות

הרב נעם סמט • י"ז שבט תשע"ט
שיעור כללי בנושא האגדתות המובאות בסופו של הפרק הראשון במסכת - פרק ארבעה אבות. האם ניתן לקרוא את האגדתות כהפנמה להלכות ארבעת אבות הנזיקין?

הרב נעם סמט: בבא קמא 27, "עביד איניש דינא לנפשיה"

הרב נעם סמט • כ"ד שבט תשע"ט
שיעור כללי ראשון בסוגיית עאד"ל, ניתוח ספרותי של הסוגיה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 28, "נשברה כדו"

הרב נעם סמט • ח' אדר א' תשע"ט
שיעור כללי בסוגיה העוסקת בהתקלות ברשות הרבים, ובעקבות מחלוקתם של רב ושמואל.

הרב נעם סמט: בבא קמא 29 - מחשבת הנזיקין, שיעור ראשון

הרב נעם סמט • כ"ב אדר א' תשע"ט
שיעור כללי ראשון בסדרת מחשבת הנזיקין - ניתוח רוחבי של ההיבטים הרוחניים-פילוסופיים של הסוגיות. הפעם - "על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ"

הרב נעם סמט: בבא קמא 30 - מחשבת הנזיקין, שיעור שני

הרב נעם סמט • כ"ט אדר א' תשע"ט
שיעור שני בסדרת השיעורים הכלליים בישיבת שיח יצחק, בנושא "מחשבת הנזיקין" - קריאה רוחבית בפרק הנלמד בישיבה מתוך מסכת בבא קמא. הפעם: סוגיית "רץ ברשות"...

הרב נעם סמט: בבא קמא 31 - מחשבת הנזיקין, שיעור שלישי

הרב נעם סמט • ו' אדר ב' תשע"ט
שיעור כללי על מסכת בבא קמא בסדרת מחשבת הנזיקין, והפעם על סוגיית המבקע עצים ומקבילתה במסכת מכות, העוסקות בסוג מסוים של רצח / נזק בשגגה

בבא קמא 32 - מחשבת הנזיקין, שיעור רביעי

הרב נעם סמט • כ' אדר ב' תשע"ט
שיעור נוסף בסדרת "מחשבת הנזיקין" - מה בין ההיררכיה המעניקה פטור מדיני נזיקין בשור של הקדש לבין הרעות (או אי-הרעות) המעניקה פטור מדיני נזיקין בשור ש...

בבא קמא 33 - מחשבת הנזיקין, עין תחת עין

הרב נעם סמט • י"ז אייר תשע"ט
שיעור נוסף בסדרת "מחשבת הנזיקין" על סוגיות במסכת בבא קמא: סוגיית 'עין תחת עין - ממון או ממש?' שבתחילת פרק "החובל", בעקבות היחסים בין פשט ודרש, מקבי...

בבא קמא 34 - ניתנה רשות לרופא לרפא

הרב נעם סמט • ט' סיון תשע"ט
שיעור כללי על סוגיית ריפוי בפרק "החובל". השיעור עוסק בשאלת מקומה של הרפואה והטכנולוגיה אל מול גזרתו אל אלוהים, ועל הקשר בינה לבין מאגיה ודתיות. זאת...

בבא קמא 35 - החובל בעבד כנעני

הרב נעם סמט • ל' סיון תשע"ט
שיעור על מחלוקת ר' יהודה וחכמים אודות זכויותיו של העבד הכנעני והדרשות המקיימות אותן - האם עבד נחשב בתוך ה"אחוה" - אחוות המצווים? מה הדמיון והשוני ב...

בבא קמא 36 - "ההלכה כשפת האמונה"

הרב נעם סמט • י"ד תמוז תשע"ט
שיעור על מאמר של הרב שג"ר בשם "ההלכה כשפת האמונה", מתוך הספר "הליכות עולם". המאמר עוסק בין השאר במאפיינים של חמשת התשלומים בחובל, ומציע מבט רחב בעק...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435