הרב נעם סמט: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 13: מיטב - שיעור שני

הרב נעם סמט • כ' בכסלו תשע"ט
המשך עיסוק בדין מיטב - בשלו או בשל עולם הן שמין

בבא קמא 14: מיטב - שיעור שלישי

הרב נעם סמט • ד' טבת תשע"ט
שיעור שלישי בסוגיית מיטב, והפעם: מיטב, כסף או שוה כסף

בבא קמא 15: מיטב - חבור'ה, שיעור רביעי

הרב נעם סמט • ה' טבת תשע"ט
נתנאל אסולין מעביר חבור'ה בסוגיית מיטב במסגרת סבב שיעורים שמעבירים בני חבורת "בתורתו יהגה", ואוסף את הלימוד בסוגיה

בבא קמא 16: "כל שחבתי בשמירתו"

הרב נעם סמט • ט' טבת תשע"ט
שיעור ראשון בסוגיית "כל שחבתי בשמירתו" בדף ט ע"ב, העוסקת במסירת השור והבור לחרש, שוטה וקטן.

הרב נעם סמט: בבא קמא 17, "מסרו לחרש שוטה וקטן"

הרב נעם סמט • י"א טבת תשע"ט
שיעור כללי בסוגיית "כל שחבתי בשמירתו" (דף ט:), כשבמקביל הסוגיות "אשו משום חיציו / ממונו" (כב.) ובדף נט:

בבא קמא 18: "הכשרתי במקצת נזקו"

הרב נעם סמט • ט"ז טבת תשע"ט
שיעור נוסף בסוגיית "כל שחבתי", והפעם בהמשך המשנה - על הכשרה של מקצת הנזק, המחייבת בתשלומי הנזק כולו.

בבא קמא 19: "הכשרתי במקצת" - שיעור שני

הרב נעם סמט • י"ח טבת תשע"ט
שיעור נוסף בסוגיית "הכשרתי במקצת נזקו"

בבא קמא 20: בעלי מלאכה - חבור'ה

הרב נעם סמט • י"ט טבת תשע"ט
רואי עופרן מעביר חבור'ה במסגרת סבב שיעורים שמעבירים בני חבורת "בתורתו יהגה", ומשווה בין סוגיות העוסקות בנזקיהם של בעלי מלאכה

בבא קמא 21: "בעלים מטפלין בנבלה"

הרב נעם סמט • כ"ג טבת תשע"ט
שיעור בסוגיית הטיפול / הזכות לקנות את נבלת הבהמה שניזוקה

הרב נעם סמט: בבא קמא 22, "בעלים מיטפלין בנבלה" - שיעור שני

הרב נעם סמט • כ"ה טבת תשע"ט
שיעור כללי בסוגיה העוסקת בשאלת הקניין בנבלת הבהמה שנפגעה כתוצאה מהנזק, ובתפקידה האפשרי במערכת הפיצויים כלפי הניזק

הרב נעם סמט: בבא קמא 23, חצי נזק - קנס או ממון?

הרב נעם סמט • ג' שבט תשע"ט
עיון בסוגיית חצי נזק - האם נחשב קנס ממסדי למזיק או פיצוי ממוני לניזק? שיעור כללי.

בבא קמא 24: חצי נזק - שיעור מסכם

הרב נעם סמט • ח' שבט תשע"ט
שיעור אחרון בפרק הראשון במסכת: שיעור סיכום בסוגיית חצי נזק - קנס או ממון - ועיון בדבריו של בעל ה"ברכת שמואל" על הסוגיה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435