הרב נעם סמט: עיון בסוגיות אוכל-נפש

המקראות והמשניות ברקע 'ברכת הפירות'

הרב נעם סמט • ב אייר תשע"ו
שיעור שני בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': עיון במשמעותם של הפירות בספר בראשית, ועל המערכת של 'ברכת הפירות' במשנה.

מדרשי ההלכה התנאיים לברכה קודם האכילה

הרב נעם סמט • ז אייר תשע"ו
שיעור שלישי בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': סקירה של מדרשי ההלכה הלומדים את חובת הברכה לפני האכילה, מיפוי הקולות השונים בהמשך לשיעור הקודם והי...

פתיחה לסוגיית 'קודש הילולים' - חלק א

הרב נעם סמט • ט אייר תשע"ו
שיעור רביעי בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': פתיחה לסוגיית הפתיחה של הפרק העוסקת בשאלת המקור לברכה שקודם האכילה, סקירת הקשיים בסוגיה וסיבתם והק...

פתיחה לסוגיית 'קודש הילולים' - חלק ב

הרב נעם סמט • ט אייר תשע"ו
שיעור רביעי בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': פתיחה לסוגיית הפתיחה של הפרק העוסקת בשאלת המקור לברכה שקודם האכילה, סקירת הקשיים בסוגיה וסיבתם והק...

המאכלים המעובדים: שמן, יין וקמח

הרב נעם סמט • טו אייר תשע"ו
שיעור חמישי בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': עיון ראשוני בסוגיית שמן, יין וקמח - "דגנך, תירושך ויצהרך", במושג הסעודה - הקשור אל הפת והיין, ובהש...

פתיחה לפרק 'כיצד מברכין על הפירות'

הרב נעם סמט • א אייר תשע"ו
שיעור ראשון בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': קריאה ראשונית בפרק המשניות, סימון כיווני עניין ולימוד והעלאת הקשריו של הפרק.

אכילת בשר: בין זבח לחול

הרב נעם סמט • ח סיוון תשע"ו
שיעור שני כהקדמה לפרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: סקירת המקראות העוסקים באכילת בשר - על המעבר מה'שעירים' בויקרא אל המקדש והחילון בדברים.

"לא תבשל גדי בחלב אמו"

הרב נעם סמט • י סיוון התשע"ו
שיעור שלישי בלימוד פרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: עיון בשלושת הציוויים בתורה - הקשרם, עולמם ומשמעות האיסור בתוכם.

איסור בשר בחלב: מהתורה למשנה

הרב נעם סמט • יד סיוון התשע"ו
שיעור רביעי בלימוד פרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: סקירה ראשונית של פרק המשנה ושל המעבר מ'גדי בחלב אמו' אל הבשר והחלב התנאיים.

ההחמרה הגורפת של "כל הבשר"

הרב נעם סמט • טז סיוון התשע"ו
שיעור חמישי בלימוד פרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: סיכום מדרשי ההלכה ופרק המשנה, דיון במגמת ההחמרה וההרחבה הגורפת ל"כל הבשר" וכניסה לסוגיית 'עוף בחלב'.

הרחקה בין בשר לחלב

הרב נעם סמט • כב סיוון התשע"ו
שיעור שישי בלימוד פרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: ניתוח הסוגייה השניה של הפרק - הרחקה בין בשר לחלב - הפערים בין חלקיה ושיטות הראשונים.

איסור מראית עין

הרב נעם סמט • תמוז תשע"ו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435