עיון במסכת בבא קמא

עיון במסכת בבא קמא - בושת ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית בושת, שיעור 2

עיון במסכת בבא קמא - שבת

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'שבת' - כח סיוון.

עיון במסכת בבא קמא - ריפוי

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'ריפוי' - כא' סיוון.

עיון במסכת בבא קמא - רשות לרופא לרפאות

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'רשות לרופא לרפות' שיעור ראשון. יד סיוון.

עיון במסכת בבא קמא - עין תחת עין

הרב נעם סמט • תשע"ב
טו' אייר.

עיון במסכת בבא קמא - משניות פרק החובל

הרב נעם סמט • תשע"ב
ט אייר.

עיון במסכת בבא קמא - עין תחת עין

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור שני בסוגית 'עין תחת עין' מבט מגישה 'לאקאנית'.כב אייר.

עיון במסכת בבא קמא - פתיחה לפרק החובל

הרב נעם סמט • תשע"ב

עיון במסכת בבא קמא - 'עביד איניש'

הרב נעם סמט • תשע"ב
עיון הסוגיית 'עביד איניש דינא לנפשיה'. ד' אדר.

עיון במסכת בבא קמא - 'רובא בממונא'

הרב נעם סמט • תשע"ב
עיון בסוגיית 'רובא בממונא'. כג שבט.

עיון במסכת בבא קמא - סוף פרק א

הרב נעם סמט • תשע"ב
עיון באגדתא המופיעה בסוף פרק ראשון בבא קמא. כ"א שבט.

עיון במסכת בבא קמא - 'פלגא נזקא' ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'פלגא נזקא קנסא או דממונא', שיעור מס 2.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435