הרב אורי ליפשיץ: ליבא דהלכתא – הלכות שבת

ליבא דהלכתא - שבת 1: מבוא לבישול

הרב אורי ליפשיץ • י' אלול תשע"ח
פתיחת תכנית ההלכה בישיבה. מה הוא בישול, מה הם גדריו ההלכתיים ומה הם הגדרים הבסיסיים של האיסור לבשל בשבת.

ליבא דהלכתא - שבת 2: בישול אחר בישול

הרב אורי ליפשיץ • י"ז אלול תשע"ח
בעקבות סימן שיח בטור ובשולחן ערוך, על דין בישול אחר בישול ביבש ובלח, מטא הלכה והמתח שבין הפוסק למנהג שבעולם ושבבית.

ליבא דהלכתא - שבת 3: כלי שני מבשל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד באלול תשע"ח
סיכום הדיון ההלכתי בנושא שאלת הבישול בכלי שני והדעות השונות. היחס בין המציאות הפיזית לפסיקה ההלכתית, האם ההלכה היא רציונלית?

ליבא דהלכתא - שבת 4: שהיה

הרב אורי ליפשיץ • ז' בחשוון תשע"ט

ליבא דהלכתא - שבת 5: הלכות בורר

הרב אורי ליפשיץ • כ"א בחשוון תשע"ט

ליבא דהלכתא - שבת 6: הלכות בורר, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • ה' בכסלו תשע"ט

ליבא דהלכתא - שבת 7: מבוא לדיני דש

הרב אורי ליפשיץ • י"ב בכסלו תשע"ט

ליבא דהלכתא - שבת 8: מוקצה, שיעור ראשון

הרב אורי ליפשיץ • י' טבת תשע"ט
מבוא ותקציר היסטורי והלכתי לגלגולו של איסור 'מוקצה'.

ליבא דהלכתא - שבת 9: מוקצה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • י"ז טבת תשע"ט
שיעור שני בנושא 'מוקצה', והפעם - מוקצה מחמת גופו, ונוספים

ליבא דהלכתא - שבת 10: מוקצה, שיעור שלישי

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד טבת תשע"ט
שיעור נוסף בנושא מוקצה, והפעם - בסיס לדבר האסור (והמותר)

ליבא דהלכתא - שבת 11: אמירה לגוי

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז שבט תשע"ט
מבוא להלכות אמירה לגוי בשבת. סקירה כללית: שבות, "גוי של שבת", דבר דבר, שלוחו כמותו, והנאה ממעשה גויים.

ליבא דהלכתא - שבת 12: אמירה לגוי, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג שבט תשע"ט
אמירה בערב שבת, אמירה או הנאה, שותפות, והשכרה.