הרב אורי ליפשיץ: למעשה הלכה

למעשה הלכה: סיכום

הרב אורי ליפשיץ • יז בתמוז תשע"א
שיעור סיכום + נגיעה בדמותו של רבי שלמה זלמן אויירבך

למעשה הלכה: שפתה של ההלכה

הרב אורי ליפשיץ • י"א תמוז תשע"א
שיעור על מקומה של השפה בפסיקת ההלכה.

למעשה הלכה: חסה התורה על ממונם של ישראל

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מטא-הלכה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ואגדה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: המהר"ם מרוטנבורג

הרב אורי ליפשיץ • כ אייר תשע"א
על דמותו ההלכתית של המהר"ם מרוטנבורג

למעשה הלכה: הלכה ופוליטיקה

הרב אורי ליפשיץ • טו אייר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וייעוץ

הרב אורי ליפשיץ • כג אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וחינוך

הרב אורי ליפשיץ • טז אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ומנהג

הרב אורי ליפשיץ • א אדר תשע"א

למעשה הלכה: חומרות בהלכה

הרב אורי ליפשיץ • כה אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וטעם

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435