הרב אורי ליפשיץ: ליבא דהלכתא – הלכות תפילה וברכות

הלכות בית כנסת 1: מקום בית הכנסת לאחר החורבן

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קנ בהלכות בית כנסת, הרב אורי עסק בהשתלשות ההיסטורית של הבית כנסת ומה קורה לבית הכנסת לאחר חורבן הבית. מה מקור החובה לבנות בית כנסת? ומהו החיו...

הלכות בית כנסת 2: גובה בית הכנסת והמלחמה בהדמות לנוצרים

הרב אורי ליפשיץ • 2020
המשך לימוד סימן קנ. גובה בית הכנסת ופתח בית הכנסת

הלכות בית כנסת 3: הריסת בית כנסת

הרב אורי ליפשיץ • 
לימוד סימן קנב. המקור לאיסור נתיצת בית כנסת, ולימוד מתשובותיהם של הציץ אליעזר והאגרות משה בנושא. בסוף השיעור הרב אורי מדבר על נתיצת בתי הכנסת בגוש...

הלכות בית כנסת 4: שינוי בית כנסת לבית מדרש

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קנג- לימוד תשובה של הרב הרצוג בדין בית כנסת מעדת התימנים שהשכיר את מקומו לבית מדרש של אשכנזים ורוצה לחזור בו מההסכם. ותשובה של הרב עובדיה על ש...

הלכות תפילה 1: מקור החיוב בתפילה וההכנה לתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
הרב אורי עוסק במקור החיוב בתפילה במחלוקת הרמבם והרמבן. ובהמשך באיסורים להגיד שלום לעסוק בעסקיו ולאכול לפני התפילה.

הלכות תפילה 2: הכנת הגוף לתפילה ועשית צרכים

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן צב הרב אורי עוסק בצורך בנקיות ובעשיית צרכים לפני התפילה. באחדות שהיתה בעבר בין המושגים טהרה ונקיון, ובהפרדה בינהם היום והמשמעות שלה בהלכה.

הלכות תפילה 3: כוונה בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
השיעור עוסק בסימנים צג, צו וצח. השיעור עוסק בשאלה האם הכוונה היא ענין פורמלי או אופק ממשי בתפילה.

הלכות תפילה 4: סימן צז, צט נקיון הגוף בתפילה ודין השיכור

הרב אורי ליפשיץ • 
עיסוק בסימנים צו' וצט', היחס לגוף בזמן התפילה ודין השיכור בתפילה

הלכות תפילה 5: תפילת נדבה

 • 
סימן קז תפילת נדבה, היסוד הקרבני שמלווה את האפשרות לתפילת הנדבה ודיון בשאלה מדוע כל תפילת נדבה מצריכה חידוש

הלכות תפילה 6: סימן קיט שאילת צרכים בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קיט דיון על האפשרות להוסיף תפילה אישית, בתוך תפילת שמונה עשרה דרך דיון בדברי תלמידי רבנו יונה ובבית יוסף.

הלכות תפילה 7: תפילת תשלומין

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון ביסוד הספונטני של 'הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו' שעומד בבסיס דברי רבי יוחנן כאשר הוא מחדש את תפילת התשלומין.

הלכות תפילה 8: נפילת אפים

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון בעקבות התפתחות מנהג נפילת אפים בתלמודים ובעדות השונות, האם נפילת אפים היא תנועה של בקשה ותחינה או שיש בה בושה והסתרת פנים בעקבות החטאים.