החסידות החדשה: יום עיון לזכר הרב שג"ר תשע"ט

חסידים ראשונים והחסידות החדשה

הרב אורי ליפשיץ • א' תמוז תשע"ט
מי הם החסידים הראשונים, ומה מאפיין אותם? כיצד השפיעו תכונותיהם המיוחדות על אופייה של החסידות החדשה? הרב אורי ליפשיץ מתחקה אחר אזכוריהם במקורות חז"ל...

זמן להתנגדות?

הרב נעם סמט • א' תמוז תשע"ט
הרב נעם סמט בוחן את מחיריה של החסידות החדשה יחד עם זו הישנה - האם החזרה אל מרחבי הפרט הובילה להפנמה של אינדיוידואליזם מערבי, שלעיתים גם ריק מתוכן? ...

תורה של גחלי אש

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • א' תמוז תשע"ט
התוועדות בחלל הפנוי מהרב שג"ר: בעקבות תורה כ' בליקוטי מוהר"ן הרב דרייפוס והרב אבישי משוחחים על דמותו של הרב שג"ר ועל תהליך לימוד התורה, שר' נחמן טו...

ביקורת, נונקומפורמיזם, צחוק ודבקות

הרבנית הדסה פרומן • א' תמוז תשע"ט
שיעור על סיפור בעל הקבין המובא בתיקוני זוהר, המבשר למעשה את בוא החסידות - שבירת ההיררכיה הדתית, התביעה להתלהבות, וכינון העולם הדתי על יסודות האמת ה...