החסידות החדשה: יום עיון לזכר הרב שג”ר תשע”ט

חסידים ראשונים והחסידות החדשה

הרב אורי ליפשיץ • א' תמוז תשע"ט
מי הם החסידים הראשונים, ומה מאפיין אותם? כיצד השפיעו תכונותיהם המיוחדות על אופייה של החסידות החדשה? הרב אורי ליפשיץ מתחקה אחר אזכוריהם במקורות חז"ל...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435