זוהר מאור: חסידות איז’ביצא

חסידות איז'ביצא: 1

זוהר מאור • תשס"ט
שיעור ראשון בסדרת שיעורים על חסידות איזביצא - המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.

חסידות איז'ביצא: 2

זוהר מאור • תשס"ט
שיעור שני על חסידות איזביצא - המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.

חסידות איז'ביצא: 3

זוהר מאור • תשס"ט
שיעור שלישי על חסידות איזביצא - המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435