זוהר מאור: יסודות תורת חב”ד

חסידות בעולם חדש 1: באתי לגני חלק א'

זוהר מאור • ג' באלול תשע"ה
לימוד המאמר 'באתי לגני' של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, הנוגע במושגי היסוד של חסידות חב"ד, ביחוד סביב המעבר מאירופה לארצות הברית בשנות ה-40.

חסידות בעולם חדש 2: באתי לגני חלק ב'

זוהר מאור • י' באלול תשע"ה
לימוד המאמר 'באתי לגני' של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, הנוגע במושגי היסוד של חסידות חב"ד, ביחוד סביב המעבר מאירופה לארצות הברית בשנות ה-40. ה...

חסידות בעולם חדש 3: באתי לגני חלק ג'

זוהר מאור • י"ז אלול תשע"ה
לימוד המאמר 'באתי לגני' של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, הנוגע במושגי היסוד של חסידות חב"ד, ביחוד סביב המעבר מאירופה לארצות הברית בשנות ה-40. ה...

חסידות בעולם חדש: באתי לגני חלק ד-ה

זוהר מאור • כ"ד אלול תשע"ה
סיום וסיכום המאמר: כיצד הפכו דברי הריי"ץ את חב"ד מחסידות תיאורטית ורציונלית לחסידות רדיקלית וממשית?

ספר התניא 1: הקדמת המלקט

זוהר מאור • ט' חשון תשע"ו
לימוד הקדמת ספר התניא, שנכתבה גם היא בידי האדמו"ר הזקן -רבי שניאור זלמן מלאדי, ובה שערים להבנת מטרת החיבור.

ספר התניא 2: פרק א

זוהר מאור • י"ד חשון תשע"ו
פתיחת הספר: החטא הוא טרגדיה רוחנית לנפש האדם.

ספר התניא 3: פרק ב'

זוהר מאור • כ"א חשוון תשע"ה
לימוד פרק ב בספר התניא, דיבור על הנפש האלוקית באדם, ושייכותה בכול אחד ואחד בישראל.

ספר התניא 4: פרק ג'

זוהר מאור • כ"ח חשוון תשע"ו
לימוד תניא פרק ג, דיבור על חלקי הנפש האלוקית והתחלת בירור עניין האמות, חכמה בינה ודעת, והיחס בינן למידותיהן.

ספר התניא 5: פרק ד'

זוהר מאור • ה' כסלו תשע"ו
לימוד תניא פרק ד, דיבור על הלבושים בנפש האלוקית ובירור עניינן.

ספר התניא 6: פרק ה'

זוהר מאור • יב כסלו תשע"ו
לימוד פרק ה' בתניא, דיבור על לימוד תורה כמקיף, וחשיבות הלימוד בדרך לדביקות.

ספר התניא 7: פרק ו'

זוהר מאור • יט' כסלו תשע"ו
תחילת לימוד פרק ו' בתניא, תחילת ההתעסקות עם מבנה ה"סטרא אחרא". דיון בשאלת הרוע והטומאה במשנת בעל התניא.

ספר התניא 8: סיום פרק ו' ותחילת ז'

זוהר מאור • ג' טבת תשע"ו
המשך לימוד פרק ו', דיבור על שלושת הקליפות הטמאות, וגם על קליפת נגה. תחילת לימוד פרק ז'.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435