חסידות

דיבור ואמונה - חלק שלישי

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק שני

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק ראשון

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

ועמך כולם צדיקים

הרב שג"ר • תשס"ז
דרשת הרב שג"ר מהתוועדות י"ט כסלו תשס"ז. הרב עוסק ברלוונטיות של תורת הצדיק לבתי המדרש שלנו, ובאפשרות להתקשר עם הצדיק לאחר מותו.

ליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט - צמצום ומחשבות טובות

הרב שג"ר • תשס"ז
בריאת העולם עפ"י האר"י הקדוש; מחשבות כמכוננות עולם; המחשבות הטובות והמחשבות הרעות; הצמצום ביחס לזולת ולכעסים; המתח שבין הכיסופים לשליטה.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 4

הרב שג"ר • תשס"ז
הזהות העצמית; היציאה מהציוויליזציה והחזרה אליה; הפנימיות והמודעות העצמית; התודעה המודרנית; הצדיק המודרני; השבת כהרמוניה פנימית ושלום.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 3

הרב שג"ר • תשס"ז
הברית - הגאולה האישית; יצרים וקבלה עצמית.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 2

הרב שג"ר • תשס"ז
הביטחון והשרירותיות; השרירותיות והעמדה המוסרית; הריכוז, יישוב הדעת; התוכחה וההשתאות.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 1

הרב שג"ר • תשס"ז
מבוא ופתיחה לסיפור; שבירת הכלים והשרירותיות; בעיית האמונה והסיטואציה החברתית; תחושת העוול של בן המלך.

כמה הרהורים על "מגילת סתרים"

זוהר מאור • תשס"ז
מספר הערות, הארות ומחשבות על 'מגילת סתרים' לר' נחמן מברסלב, שיצאה לאחרונה בההדרתו של ד"ר צבי מרק.

למען האמת

אריאל סרי-לוי • 
פירוש לתורה קכ"ב בליקוטי מוהר"ן - על משמעותה של האמת בעמידה מול ה'.

הניגון כמודל חינוכי במשנתו של ר' נחמן

אברהם זדה • 
התבוננות בפעולתו החינוכית של הניגון על הנפש לפי רבי נחמן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435