אבישר הר-שפי: זהר

זהר: לך לך

אבישר הר-שפי • י"ט בחשוון תשע"ט

זהר: לך לך - שיעור שני

אבישר הר-שפי • כ"ו בחשוון תשע"ט
לימוד התורה של עם ישראל מביא רוח המחייה את העמודים המחזיקים את העולם.

זהר: גשם

אבישר הר-שפי • י' בכסלו תשע"ט

זהר: עליונים ותחתונים

אבישר הר-שפי • ט"ו טבת תשע"ט
דרישת הגשמים מחוני המעגל מצד תלמידיו מובילה ללימוד משותף אודות חיבור בין עולמות עליונים ותחתונים

זהר: לשון הקודש ולשון לימודים

אבישר הר-שפי • כ"ב טבת תשע"ט

זהר: גשם, סוף

אבישר הר-שפי • ז' שבט תשע"ט
שמועה טובה מארץ מרחק - סוף סיפור הבצורת והביקור אצל רבי פנחס בן-יאיר. אחרי הביקור אצל רבי פנחס החברים עוצרים בדרך לדרוש פסוק ממשלי, ובתוך כך שמועות...

זהר: עפר ואור, שיעור שני - רבי חייא ומות רשב"י

אבישר הר-שפי • כ"א שבט תשע"ט
סיום הסיפור על רבי חייא ומות רשב"י. המשך החזיון בו רבי חייא רואה את רשב"י במתיבתא דרקיע: הקול המעורר, פקידת האיילה, המשיח והגאולה.

זהר: עופר האיילים - רבי חייא מצטרף לחבורה

אבישר הר-שפי • כ"ח שבט תשע"ט
ממשיכים בעקבות דמותו של רבי חייא - שיעור ראשון על סיפור הצטרפותו לחבורת רבי שמעון. פתיחה בשאלות האם יש בזוהר דמויות מאופיינות, ועל הרבדים השונים בז...

זהר: רבי אלעזר ורבי יועזר, שיעור ראשון

אבישר הר-שפי • י"ב אדר א' תשע"ט
הדרשה בדרך לחמיו, אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא ובין ההתקשרות בימין של רבי אלעזר לזו של רשב''י.

זהר: רבי אלעזר ורבי יועזר, שיעור שני

אבישר הר-שפי • י"ט אדר א' תשע"ט
המפגש ביועזר, התחברותו בלימוד עם רבי אלעזר, גורלו אצל רבי שמעון וסוף הסיפור.

זהר: שישים אותיות של ק"ש, שיעור ראשון

אבישר הר-שפי • כ"ו אדר א' תשע"ט
סיפור מהמדרש הנעלם על הליכת רבי דוסתאי ורבי חגי אל רבי אלעזר בן ערך. על מעמדו של המדרש הנעלם, יחסו לפרק 'אין דורשין' ולספרות ההיכלות, ועל עליית הנש...

זהר: שישים אותיות של ק"ש, שיעור שני

אבישר הר-שפי • ג' אדר ב' תשע"ט
המשך הסיפור מהמדרש הנעלם, עליית הנשמה של רבי דוסתאי ורבי חגי והתעוררותם ממנה. על מסורת שישים האותיות שבפרשיית ק"ש, על המעבר משפת ההיכלות לשפת הקבלה...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435