הרב אורי ליפשיץ: תורה ובעל פה

תורה ובעל פה 24 : רב, שמואל, רבא ורב אשי

כב אייר תשע"ו • הרב אורי ליפשיץ
שיעור רקע על התלמוד הבבלי, פתיחת שער בלימוד מנקודת מבטם של אמוראים שמייצגים פתיחה וחתימה בתלמוד.

תורה ובעל פה 25: על הבבלי

הרב אורי ליפשיץ • כט' אייר תשע"ו
דיבור על מה הוא התלמוד הבבלי , קצת רקע, קצת על עריכת הגמרא מפרספקטיבת הראשונים, קצת על הסתמא, קצת על טעויות והגהות וצנזורה בה, ועוד.

תורה ובעל פה 26: עריכת הגמרא

הרב אורי ליפשיץ • ז' סיוון תשע"ו
גישות בראשונים ובגאונים על עריכת הגמרא ויצירתה. שיח על יחסי גמרא ופשט משנה וקצת אחרונים בנושא.

תורה ובעל פה 27: מסכתות קטנות

הרב אורי ליפשיץ • תמוז תשע"ו
על האופי והרקע ההיסטורי של המסכתות הקטנות בתלמוד הבבלי.