הרב אורי ליפשיץ: תורה ובעל פה

תורה ובעל פה 13: רבן גמליאל ויבנה

הרב אורי ליפשיץ • טז' טבת תשע"ו
שיעור על דמותו של רבן גמליאל, מידותיו, וקנאותו לאחדות ההלכה וגיבוש עם ישראל.

תורה ובעל פה 14: "כול חיי הייתי מצטער על פסוק זה"

הרב אורי ליפשיץ • כג' טבת תשע"ו
קצת על דמותו של רבי עקיבא , על עברו וסגנון דרשותיו.

תורה ובעל פה 15: "אין מקרא יוצא מידי פשוטו"

הרב אורי ליפשיץ • ב' שבט תשע"ו
דיבור על דמותו של רבי ישמעאל, דרכו וסגנון דרשותיו, דיון על מחלוקות בינו לבין רבי עקיבא.

תורה ובעל פה 16: פשט ודרש

הרב אורי ליפשיץ • ח' שבט תשע"ו
דיון על פשט ודרש והיחסים ביניהם, בעקבות ההבדלים בשיטות של רבי עקיבא ורבי ישמעאל.

תורה ובעל פה 17: מדרש יוצר ומדרש מקיים.

הרב אורי ליפשיץ • טו שבט תשע"ו
ביאור הגישות במחקר לגבי מדרשים, הסבר על ההבדלים בין מדרשים יוצרים למדרשים מקיימים.

תורה ובעל פה 18: יג מידות שהתורה נדרשת בהן

הרב אורי ליפשיץ • כב' שבט תשע"ו
קצת על יג מידות שהתורה הנדרשת בהן,תוקפן, מה הן ואיך דורשין איתן. דיבור קצר גם על מדרשי ההלכה.

תורה ובעל פה 19: על המשנה

הרב אורי ליפשיץ • כז' אדר א' תשע"ו
תחילת עיסוק במשנה, דיבור על מה זה לשנות ומה היא משנה. הסבר על מהן משניות קדומות,ומשנת רבי עקיבא.

תורה ובעל פה 20: עת לעשות לה'

הרב אורי ליפשיץ • ד' אדר ב' תשע"ו
מה בין תורה שמועברת מפה לאוזן לבין תורה כתובה? דיבור על כתיבת התורה ועל השינויים בתורה ובלימודה הכרוכים במהלך זה.

תורה ובעל פה 21: חלוקת המשנה

הרב אורי ליפשיץ • יא' אדר ב' תשע"ו
שיעור על קבצי המשניות ועל סידורן, על חלוקה לפרקים ולמסכתות ועל כתבי היד של המשנה.

תורה ובעל פה 21: מפרשי המשנה ונשמתה

הרב אורי ליפשיץ • יח' אדר ב' תשע"ו
שיעור קצר על העיסוק במשנה לדורות, על מפרשיה השונים ועל המונח "נשמת המשנה."

תורה ובעל פה 22: על התוספתא

הרב אורי ליפשיץ • כה' אדר ב' תשע"ו
שיעור על התוספתא, מה היא בכלל, מתי היא נכתבה, מה יחסה למשנה, בין בתלמוד ובין במחקר.

תורה ובעל פה 23: על הירושלמי

הרב אורי ליפשיץ • ז' אייר תשע"ו
מהו התלמוד הירושלמי? מי ערך אותו? מה יחסינו אליו? שיעור על תלמודה של ארץ ישראל.