הרב אורי ליפשיץ: תורה ובע”פ

תורה ובע"פ 1: עזרא הסופר

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג טבת תשע"ט
ללא נבואה, עזרא הסופר מתחיל בדרישת התורה שבכתב עבור העם, ולמעשה פותח את התורה שבע"פ

תורה ובע"פ 2: אנשי כנסת הגדולה

הרב אורי ליפשיץ • ב' שבט תשע"ט
מפגש עם אנשי כנסת הגדולה והשפעתם ההיסטורית המשמעותית

תורה ובע"פ 3: צדוקים ובייתוסים

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו בשבט תשע"ט
הפעם נפגשים עם דמויותיהם של הצדוקים והבייתוסים, וההתמודדות של התורה שבע"פ עמם

תורה ובע"פ 4: הלל הזקן

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט
השיעור עוסק במידותיו ואישיותו של הלל הזקן והקשר שלהן למידות שהתורה נדרשת בהן, וגם במהפכה של הלל הזקן, והמעבר לעולם מדרשי ההלכה

תורה ובע"פ 5: חורבן הבית

הרב אורי ליפשיץ • י"ג אדר א' תשע"ט
השיעור עוסק בתפקידו של חורבן בית שני בעיצוב תורה שבע"פ, במה שקדם לחורבן ומה שהופיע אחריו

תורה ובע"פ 6: השפעות החורבן

הרב אורי ליפשיץ • י"א אדר ב' תשע"ט
המשך העיסוק בהשפעות חורבן הבית על עיצוב תורה שבע"פ, ועל תפקידו של ריב"ז בעיצוב זה

תורה ובע"פ 7: מדרש ההלכה

הרב אורי ליפשיץ • י"ח אדר ב' תשע"ט
עוברים לעסוק במדרשי ההלכה, בהיווצרותם והתגבשותם בימים שלאחר חורבן בית המקדש השני, וביחסי פשט ודרש.

תורה ובע"פ 8: פשט ודרש

הרב אורי ליפשיץ • א' אייר תשע"ט
מהם היחסים בין פשט ובין דרש? האם הדרש חושף את העומק הטמון או בפשט, או מפרש את הפשט ומעשיר אותו?

תורה ובע"פ 9: ר' ישמעאל ור' עקיבא

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו אייר תשע"ט
שיעור על שני בתי המדרש השונים של ר' ישמעאל ור' עקיבא, ועל דרכם בלימוד

תורה ובע"פ 10: מדרשי ההלכה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ב אייר תשע"ט
ממשיכים לעסוק בעולם מדרשי ההלכה, מבוא לעולם זה ותחילת העיסוק בו

תורה ובע"פ 11: המשנה

הרב אורי ליפשיץ • ז' סיון תשע"ט
עיסוק בעולם המשנה: כיצד נוצרה ומדוע, תהליך עריכתה והעיסוק המחודש בה בימינו

תורה ובע"פ 12: המשנה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • י"ד סיון תשע"ט
ממשיכים בעיסוק במשנה, ובוחנים את היחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ באמצעות עיסוק בסוגיית כתיבת המשנה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435