הרב אלחנן ניר: ספרות עברית

בדרך לארץ ישראל: ש"י עגנון

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור שלישי בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. הפעם מוקדש השיעור כולו ליצירת גדול הסופרים העבריים במאה העשרים, ש"י עגנון.

ספרות התלושים: האם יש בה בשורה רוחנית רלוונטית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור שני בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת התלושים: פיירברג, ברדיצ'בסקי ואחרים - ותגובת הראי"ה והרצי"ה קוק להתפתחו...

מהי ספרות עברית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור ראשון בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת המחברים הראשונים: רמח"ל, מנדלסון ווייזל - ויחסה של הקהילה היהודית.