הרב אלחנן ניר: קין והבל

קין והבל 2: צדיק ובעל תשובה

הרב אלחנן ניר • ט אלול תשע"ו
עיון בדברי מקובלים ותורות חסידיות על המתח בין דמות הצדיק לדמות בעל התשובה.

קין והבל 3: קריאה ראשונה

הרב אלחנן ניר • טז אלול תשע"ו
אפיון ראשוני לדמויותיהם של קין והבל, באמצעות עיון בפסוקי התורה ובדברי כמה מן הפרשנים.

קין והבל 1: אלול והשדה

הרב אלחנן ניר • ב אלול תשע"ו
פתיחה לקין והבל וכניסה לאלול באמצעות העיסוק ב'שדה'. השיעור מתחיל בעיסוק בפרקי המקראות בפרשת בבראשית ועובר למשמעויות הנסתרות של השדה

קין והבל 4: קריאה נוספת

הרב אלחנן ניר • ו חשוון תשע"ו
המשך העיון בפסוקי התורה על סיפור קין והבל, בלווית דברי המפרשים.

קין והבל 5: התביעה המוסרית

הרב אלחנן ניר • יג חשוון תשע"ו
עיון במהלך של הרב יהודה אשכנזי - מניטו - על סיפור קין והבל.

קין והבל 6: קץ האנושות? על האלימות הגברית

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו
המשך העיון בסיפור קין והבל: על משמעות עונש הנדודים שנגזר על קין, וכיצד הולכים בעולם אחרי החטא, עזובים אל המקרה?

קין והבל 7: שושלת שת

הרב אלחנן ניר • כח חשוון תשע"ו
סיום העיון בפסוקי התורה: רצח קין ותובל קין בידי המשורר העיוור למך, ופרישת נשותיו בעקבות כך. הולדת שת ואנוש, התקוות (וגם האכזבות) משושלת שת.

קין והבל 8: עגולים ויושר

הרב אלחנן ניר • ה כסלו תשע"ז
דברי המלבי"ם לפיהם עונשו של קין היה שהוא נעזב אל המקרה, מביאים אותנו לעסוק בהבדלים שבין עולם העגולים לעולם היושר, ההשגחה לעומת הטבע.

קין והבל 9: מה תכלית העיגולים?

הרב אלחנן ניר • כסלו תשע"ו
מהי הגאולה, ומה משמעות גאולת המצב המודרני וזה הפוסט-מודרני? עיון בדברי הלשם והראי"ה קוק אל מול דברי ר' צדוק מלובלין ביחס למהות העגולים והיושר

קין והבל 10: עגולים ויושר לפי אדמו"ר הזקן

הרב אלחנן ניר • ד טבת תשע"ז
עיון בתפיסת האדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מלאדי, את מושגי העיגולים והיושר, הסובב-כל-עלמין והממלא-כל-עלמין, והיחס ביניהם.

קין והבל 11: קריאות מדרשיות

הרב אלחנן ניר • כ"ח טבת תשע"ז
לימוד בעקבות מדרשי האגדה על קין והבל, וגם עיסוק במשמעות הרצח מתוך דברי עמנואל לוינס.

קין והבל 12: עיון בספר הזוהר

הרב אלחנן ניר • ג שבט תשע"ז
המשך העיון בגלגוליה של פרשת קין והבל, הפעם בספר הזוהר.