כללי

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 14

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 6

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 6 - על הגדרת המודרנה מול הפוסט מודרנה

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 7

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 13

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 6

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 5

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 5

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 5 - על לידת הסובייקט והיחס לנפש בחסידות

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 12

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 4

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 4 - על אב ובן בקבלה המוקדמת ואצל רבי נחמן מברסלב. קריאה בסיפור מזבוב ועכביש

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 7: הגותו של הרב שג"ר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 3

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 3 - על לידת הסובייקט בשירה הישראלית-מודרנית. קריאה בשירת אצ"ג ואבות ישורון.

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 11
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435