כללי

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 3

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 3 - על לידת הסובייקט בשירה הישראלית-מודרנית. קריאה בשירת אצ"ג ואבות ישורון.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 6: הרב קוק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 10

חבורת יום ג - אור ונס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
דיבור דרך הלכות הרמב"ם על הנר מיקומו ומשמעותו

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 2

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 2 - סיפורים על הבעל שם טוב וראשית החסידות

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 9

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 5: הציונות

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

חבורת יום ג בנושא אירוח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
השוואה בין השפה החב"דית [אדמוה"ז, ר' הלל מפאריטש והר"י גינזבורג] לבין השיח העכשווי על הכנסת אורחים

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 4: הרש''ר הירש והרב יצחק ברויאר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 3

חבורת יום ג בנושא אירוח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
קריאה במעשה מאורח לר' נחמן מברסלב ובהכנסת אורחים

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 2
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435