אלול והימים הנוראים

איוב נברא והיה

צבי ויינגרטן • תשס"ז
עיון משמעותי בספר איוב, חקירת היחס בין הדמויות השונות וההשלכות של מחקר זה על מעמד ראש השנה.

תשובתה של הנשמה

הרב שג"ר • 
סיכום של שיעור על תורה של אדמו"ר הזקן, סוכם בידי אלחנן פיניאן. על תשובה שמעבר לקיומיות, בקשה להגיע לנשמה חדשה, להארה שאף פעם לא הייתה.

ר' נחמן - תשובה על התשובה

הרב שג"ר • 
עיון בתורה ו' מליקוטי מוהר"ן: על תשובה תתאה ותשובה עילאה, כנות החוויה הדתית, הסתלקות משפיטה, תחייה והתחדשות. מתוך הספר 'שובי נפשי'.

ה' בקול שופר

ישי מבורך • 
עבודת אלול בחסידות

שיחה לערב יום כיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
על הסליחה והפיוס של יום הכיפורים.

ר' צדוק לימים הנוראים 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד
עיון בשתי דרשות, על התשובה המשיחית ועל הוידוי כהתרסה.

ר' צדוק לימים הנוראים 3

איתן אברמוביץ • תשע"ג
לימוד דרשה על שינה והתעוררות, המכוונת לימים נוראים מינוריים.

ר' צדוק לימים הנוראים 2

איתן אברמוביץ • תשע"ד
לימוד דרשה על קול השופר כצעקת הלב ועל חיפוש המשענת הפנימית לתשובה.

ר' צדוק לימים הנוראים 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג
על המועקה ובעיית הכנות בימים הנוראים. לימוד בדרשה של הרב שג"ר ובפירוש של ר' צדוק לביטוי "בשופר אפתנו".

שיחה לקראת ראש השנה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
שיחה על המלכת ה' ועל ההמלכה בעולם האנושי.

שיחה ליום כיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
ח' תשרי.

התוועדות לקראת יום כיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435