אלול והימים הנוראים

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.

תלת ממד של יחסים - חלק א'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק א': מראש השנה ליום הכיפורים.

תלת ממד של יחסים - חלק ב'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק ב': חג הסוכות.

יום הכיפורים בתורה

הרב שג"ר • תשס"ו
מהותו של יום הכיפורים המקראי ע"פ פרשיות התורה. הפולחן המקדשי מצד אחד, ועינוי הנפש הפרטי מצד שני יוצרים את שבת השבתון כחזרה למצב שלפני הבריאה.

ספר יונה

מתן גרינגר • תשס"ז
קריאה מחודשת בספר יונה, לא בהכרח לאור הנבואה הספציפית על העיר נינווה, אלא כספר הדן בנבואה ובשלטון ה' בעולם ככלל, כשנבואת יונה על נינווה משמשת לו כס...

הרעות והטובות

צבי רוט • תשס"ז
אמנם מובטח לנו שלעתיד לבוא נימצא מעבר לטוב ולרע, אך עד אז הדרך עוד רחוקה ועלינו לבחור בדרך הטוב.עם זאת, יום אחד בשנה, המבט על שני סוגי המעשים הוא מ...

פגישת שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון

אריאל ברטוב • תשס"ז
הגמרא ביומא מביאה את סיפור המפגש של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון. מתוך התבוננות בסיפור ננסה להאיר כמה נקודות בעבודת בית המקדש בכלל, וביום הכיפורים ב...

לפני ה' תטהרו

איתן אברמוביץ • תשרי תשס"ו
עיון בתיאור עבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, תוך התמקדות במימדים השונים הנוכחים בה. נבחן את משמעות נקודת המרכז והשפעתה על תפיסת החטא והכפרה, וניג...

שברים

איתן אברמוביץ • 
מהו קול השופר? אנחה סתומה שנועדה להרעיד את הלבבות, או קול שמעבר למילים, הבא לבטא דרך תקשורת א-מילולית גבוהה מן הדיבור והתפילה? עיון במשל של הבעש"ט.

איוב נברא והיה

צבי ויינגרטן • תשס"ז
עיון משמעותי בספר איוב, חקירת היחס בין הדמויות השונות וההשלכות של מחקר זה על מעמד ראש השנה.

אומן אומן

רוני ברלב • תשס"ז
"למה לעזוב את ארץ הקודש, וללכת לחוץ לארץ להתפלל באומן"? - על הנסיעה לאומן לראש השנה, ועל כוחו של ר' נחמן שידע לקבץ אצלו יהודים מכל השכבות ומכל הסוגים.

שופר

אורי בן דוד • תשס"ז
הכל מסביבנו הוא מנגינה אחת גדולה, מכוונת לעיתים יותר ולעיתים פחות. היכולת לגעת במישהו או במשהו באמת, תלויה בניגון התו הנכון, הצליל המכוון. זהו צליל...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435