בין המיצרים

על ההתמסרות לצער

אורי וייל • תשס"ח
בתשעה באב נמסור את ליבנו לבכי, על אף החשש מכך; את ט"ו באב ושאר התקופה עד אלול אנו עשויים לגלות לאחר הבכי בגוונים חדשים של טוב ושמחה.

אמון ונחמה

איתן אברמוביץ • תשס"ז
המדרש בפסיקתא דרב כהנא מתאר את שליחות הנחמה של הנביאים לירושלים ואת כשלונה, ומכוון לבירור משמעותה הייחודית של הנחמה.

מלך שראה אבל בימיו

צבי ויינגרטן • תשס"ז
במדרש המתאר את טקסי האבילות של הקב"ה על החורבן, נחשף קשר עז בין המלך לנתיניו ואבל עמוק שאף המלאכים מנועים מלהבינו, אינטימיות שבין אב לבניו.

היא תעצור את העולם פתאום

אבישר הר שפי • תשס"ז
ניגע ביחס שבין אבל לנחמה ובין חורבן לבניין דרך שיר של דליה רביקוביץ' ועיון בוויכוח בין ר' יהושע לפרושים לאחר חורבן בית שני. שיח לשבת חזון (פרשת דברים)

בין המיצרים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
ימי בין המצרים המתאפיינים בחסדים דגבורות, כלומר השפע שמושפע רב כל כך שגורם לשבירת הכלים, הם הם ההזדמנות להסתכלות מוארת ומחודשת על המציאות.

חורבן ואבלות

הרב שג"ר • תשס"ד
התוועדות סוף השנה (תשס"ד), על האבלות והחוויה היהודית במציאות של חורבן.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 9: מתי חרב הבית?

איתן אברמוביץ • כב תמוז תשע"ה
קריאה בדרשות שונות של הרב שג"ר על חורבן הבית ואובדן הביתיות - סביב ההתנתקות, מלחמת יום הכיפורים, השואה וימי בין המצרים.

חורבן, המתקה, נחמה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ו
תודעת החורבן לובשת פנים שונות בחיים שלאחר הבית. מסע בעקבות תודעת החורבן בקרב חז"ל והרב שג"ר.

תשעה באב: 'אספר לכם איך היו שמחים'

אורי פריד • ט אב תשע"ח
המאמר מבקש לנתח בכלים חסידיים ופסיכאונליטיים את משמעות ה"חורבן" ואת עבודת ה"אבל", ולהציע כיוון עכשווי לעבודת ט' באב שלנו.

בימת שיח: להסכים להינקב מהצער

ר' אחיה סנדובסקי • כ"ב תמוז תשע"ט
איפה נטייל ב-י' באב? הרב אחיה בוחן את היחס שלנו לחורבן הבית ומציע לתת לו לחדור לתוכנו ולמלא אותנו, להסכים להינקב מהצער
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435