חנוכה

עיון במצוות נר חנוכה

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות נר חנוכה במסכת שבת

רגיל בנר - לקראת חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
לימוד לקראת חנוכה בנושא הנר ועצמיות

יוון ויווניות בכתבי הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
שיחתו השבועית של הרב דרייפוס, שבת פרשת וישלח. על יוון ויווניות בתורת הרב קוק

על מסתרי חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
הניגון והדיבור כמסלקים את הזרות, סיפורי הרב קרליבך, קצת יהודה עמיחי ועל דיכאון בחסידות

על מסתרי חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
על האוטופיה של ביטול המשא ומתן. קריאה בתורה י"ד בליקוטי מוהר''ן ודיבור על הויתור והשלום

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'אור הנר - שיעור על גלגולה של מטפורה' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים' לחנוכה. על דימויי הנר והאור ועל שימוש במטאפורות בכלל.

לחיות לרגלי אלוקים

איתמר אמיתי • תש"ע
החיים כרמז או החיים כמשל? רבי נחמן לא אמר את שאמר פנחס שדה משום שאמירתו שונה בתכלית. שיח לשבת מקץ וחנוכה.

שאנחנו משוגע

הרב אלחנן ניר • תש"ע
מאמר בנושא משל התבואה של רבי נחמן עם תובנות על עולמנו המודרני, המתחדש, על חנוכה, ועל תיקון עולם.

כסלו וחנוכה כפרויקט עיצוב

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
בכוחנו לכונן את הרוחניות שלנו באמצעות יצירת השפה, הסמלים והמטאפורות; השפה עצמה משפיעה ומכוננת. שיעור שניתן בישיבה בכסלו תשס"ח.

אור חנוכה - מהפכה מנטלית, שלום מופלא

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
שיחה לשבת מקץ וחג החנוכה.

בין שמחה להצהרה ובין מקדש לבית

הרב נעם סמט • תשס"ז
עיון בנושאים השונים העולים במהלך סוגיית 'מאי חנוכה' והשוואתם למצוות הדלקת הנר, מאירים באור חדש את הדיונים ההלכתיים העולים לדיון במהלך הסוגייה.

אור חדש

הרב נעם סמט • תשס"ז
עיון בנושאי מימרת רב הונא בסוף סוגיית 'מאי חנוכה' והשוואתם לשלבי הסוגיה, מבהירים את תפקידה כסיכום לסוגיה וכמחדדת את הפנים השונות של החג.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435