חנוכה

אור חדש

הרב נעם סמט • תשס"ז
עיון בנושאי מימרת רב הונא בסוף סוגיית 'מאי חנוכה' והשוואתם לשלבי הסוגיה, מבהירים את תפקידה כסיכום לסוגיה וכמחדדת את הפנים השונות של החג.

שיחה לפרשת וישב

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
דיבורים לקראת חנוכה. כ"ב כסלו.

מדרש ואיז'ביצא 11

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
שיעור לקראת החנוכה.

על פתח הבית

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור על מעשה מאורח של רבי נחמן, לקראת חנוכה.

נר, אור, שמן - שיעור לחנוכה

הרב שג"ר • תשס"ז
כאשר המטאפורות נתפסות כעולם עצמו, הזיקה בין האור של הנר לאור של החכמה הופכת להיות הממשות עצמה, והדלקת הנר היא אירוע, לא סימן או זכר.

העלאת הכבוד לשרשו

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
המבט מבחוץ מאפשר לראות את הנקודה שהאדם לא רואה מבפנים. לכן דווקא הגוי יודע לזהות את הנקודה בעם ישראל. שיעור בליקוטי מוהר"ן קמא, יד.

אורות באופל הגוף

הרב יאיר דרייפוס • ז' כסלו תשע"ו
לימוד דרשת הזוהר על סולם יעקב וקטעי דרשה של ה'נתיבות שלום' לחנוכה, על היחס בין הראש לרגליים.

חנוכה, מחיצות ופתח הבית

הרב יאיר דרייפוס • י"ד כסלו תשע"ו
לימוד מדרש לפרשת וישלח, ודיון על מחיצות והפלתן, ועל משמעותו של פתח הבית - לקראת חנוכה.

חזיונות של כבוד ושלום

הרב יאיר דרייפוס • כ"א כסלו תשע"ו
עיון בתורה יד בליקוטי מוהר"ן, ודיון על חנוכה ויחסי יהודים וגויים היום - בין היום והלילה, המודעות המפרידה וטשטוש הגבולות.

עונג שבת ופרסום נס חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • ח כסלו תשע"ז
בעקבות שני מאמרים של הרב שג"ר, שיחה על עונג שבת ונר חנוכה כמצוות שאינן ציוויים חיצוניים אלא חלק מדמותו של היהודי.

חנוכה ושבת

אלחנן ניר • תשע"ז
על הזיקה וההבדלים בין שבת לחנוכה, על הביתיות ועל היציאה אל החוץ.

חנוכה ושבת

הרב אלחנן ניר • 
בעוד השבת מתפקדת כמרחב מופנם ואקס-טריטוריאלי, כ"מעין עולם הבא", הרי שהדלקת החנוכה מערערת על הדיכוטומיה של פנים וחוץ. המלאכה מותרת בה והנרות כמו מבק...