ט”ו בשבט ועשרה בטבת

שבעת המינים – רצוא ושוב

חובב יחיאלי • תשס"ג
שבחה של ארץ ישראל הוא היכולת להוות מקום עלי אדמות לאלקי השמים, להיות קישור בין האדם לאלוקים. התבוננות בשבעת המינים.

לשוב אל הטבע

הרב שג"ר • תשס"ז
הארץ משולה לאם מכילה, ממנה נולד היהודי ואליה שב. זיקתו אליה שונה מהזיקה לכל ארץ אחרת, שכן החיבור אליה הוא גם החיבור לשכינה ולקדושה שבטבע.

טעם גן עדן

הרב נעם סמט • תשס"ז
החלוקה בין ראש השנה לאילנות לבין ראש השנה לנטיעה ולירקות מתבהרת דרך העיון בפרקי בריאת האדמה, נטיעת אילנות גן העדן וקללת הקוץ והדרדר.

עשרה בטבת

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור לקראת עשרה בטבת.

על נטיעות וחושך

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
שיעור לט"ו בשבט.

זוהר מאור: זהו אדם

זוהר מאור • י' טבת תשע"ט
יום הקדיש הכללי: מחשבות על תמצית האדם בעקבות כתבי שז"ך - שמואל זנביל כהנא.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435