מועדים

"זה היום תחילת מעשיך" – ה"תשליך" ושבירת העצמי הכוזב

אורי פריד • כז אלול תשע"ט
העמידה מול המים בטקס התשליך מזכירה את המיתוס של נרקיסוס, ופותחת פתח להבנת התשליך כהתמודדות עם העצמי הכוזב.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435