איתן אברמוביץ: כתבי ר’ צדוק הכהן מלובלין

כתבי ר' צדוק 1: תיקון האכילה, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • י' שבט תשע"ט
עיון בדברי הבעש"ט ור' צדוק על הממד הרוחני שבאכילה, ומתוך כך על היחס בין גוף ונפש ובין טבע ותרבות המתבטא באופן שבו אנו אוכלים.

כתבי ר' צדוק 2: תיקון האכילה, שיעור שני

איתן אברמוביץ • י"ז שבט תשע"ט
המשך העיון בתורות של רבי צדוק על תיקון האכילה: על עיצוב התודעה הנלווית לאכילה, ועל עמדת ההזדקקות הטמונה בה.

כתבי ר' צדוק 3: תיקון האכילה, שיעור שלישי

איתן אברמוביץ • כ"ד שבט תשע"ט
עיון בפסקאות של ר' צדוק על ההבדל בין צמחונות לאכילת בשר. על הדתיות הנורמלית, ועל התורה והתאווה החורגים ממנה.

כתבי ר' צדוק 4: תורה היא וללמוד אני צריך

איתן אברמוביץ • א' אדר א' תשע"ט
שיעור פתיחה לסדרת שיעורים על תפיסתו של ר' צדוק את המיניות: על היחס שבין יצר, אמת ותורה

כתבי ר' צדוק 5: אומרים ישנה דרך ארץ

איתן אברמוביץ • ח' אדר א' תשע"ט
עיון בתפיסות שונות על מיניות ונורמליות, טבע ותרבות, כרקע לגישתו של רבי צדוק.

כתבי ר' צדוק 6: יצר, מוות וחיים

איתן אברמוביץ • ט"ו אדר א' תשע"ט
עיון בפסקאות של ר' צדוק על מיניות ודרך ארץ, ועל הכלת הכשל והמוות בתוך החיים.

כתבי ר' צדוק 7: האם והאשה, הצדיק ובעל התשובה

איתן אברמוביץ • כ"ב אדר א' תשע"ט
עיון בדברי הזוהר ורבי צדוק על מערכת היחסים שבין יעקב, לאה ורחל, וביטויה במתח שבין ביקורתיות לקבלה עצמית.

כתבי ר' צדוק 8: תורה מבחוץ ותורה מבפנים

איתן אברמוביץ • כ"ט אדר א' תשע"ט
עיון בתורות של רבי צדוק על היחס שבין התורה הכתובה, המסמנת גבולות ומייסדת היררכיות, והתורה האינדיבידואלית הנובעת מנקודת ההזדהות הפנימית של האדם עם עצמו

כתבי ר' צדוק 9: שדים וחידושי תורה

איתן אברמוביץ • כ' אדר ב' תשע"ט
סיכום סדרת השיעורים על יחסו של ר' צדוק למיניות, באמצעות עיון בכמה פסקאות על הוצאת זרע לבטלה, ואיפיון גישתו הייחודית של ר' צדוק לתחום זה

כתבי ר' צדוק 10: טקסי האכילה בליל הסדר

איתן אברמוביץ • כ"ז אדר ב' תשע"ט
ר' צדוק מתמקד בטקסי האכילה המאפיינים את ליל הסדר, כדי לתאר את האפשרות להתגבר על ההבחנות בין נפש לגוף, רוח וחומר, דיבור ואכילה

כתבי ר' צדוק 11: המתח שבין היהודים ליהדות

איתן אברמוביץ • י' אייר תשע"ט
פתיחה לסדרת שיעורים על תפיסת הזהות היהודית בכתבי ר' צדוק. עיון בעמדות שונות בתקופה המודרנית על משמעותו של המוצא היהודי ויחסו למרכיבים האחרים של הזה...

כתבי ר' צדוק 12: ישראל קדושים?

איתן אברמוביץ • י"ז אייר תשע"ט
עיון במהלך שפורש רבי צדוק בתחילת ספרו 'ישראל קדושים', שמטרתו לברר את משמעותה של הקדושה המיוחסת לכל ישראל. השלבים השונים בדיון של ר' צדוק מלמדים על ...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435