הרב יאיר דרייפוס: מילים מתנועעות ברוח

מילים מתנועעות ברוח 17: ממשיכים עם הראי"ה

הרב יאיר דרייפוס • ח' אדר א' תשע"ט
ממשיכים לעסוק במרכזיותו של הרב קוק בעיצוב ההגות הציונית-דתית בעקבות מסמך פרוגרמאטי של הרב שג"ר.

מילים מתנועעות ברוח 18: בעקבות הראי"ה, שיעור שלישי

הרב יאיר דרייפוס • ט"ו אדר א' תשע"ט
כהמשך לעיסוק בדמותו של הראי"ה, פורש הרב דרייפוס את דרכה של הישיבה שבנה יחד עם הרב שג"ר בעקבות דרכו של הראי"ה.

מילים מתנועעות ברוח 19: לבושים ותחפושות

הרב יאיר דרייפוס • כ"ב אדר א' תשע"ט
מתחילים להתכונן לימי הפורים עם תורותיו של ר' צדוק על לבושים, עם מעשייה מופלאה של ר' נחמן על "טענדא ורענדא", ועם ר' שלמה קרליבך

מילים מתנועעות ברוח 20: סוד הצדקה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ט אדר א' תשע"ט
לימוד בעקבות מצוות מתנות לאביונים העוסק בפסוקי פתיחת היד לצדקה, בתורתו של ר' נחמן על הפסוקים ובדרשת הרב שג"ר ביום הכיפורים האחרון לחייו.

מילים מתנועעות ברוח 21: פור הוא הגורל

הרב יאיר דרייפוס • ו' אדר ב' תשע"ט
ממשיכים להתכונן לפורים: שיעור בעקבות דרשותיו של הרב שג"ר על זכירת עמלק, והמאמר שפורסם בספרו "פור הוא הגורל" - דרשות לפורים, על מצוות מחיית עמלק

מילים מתנועעות ברוח 22: התחפשות

הרב יאיר דרייפוס • י"ג אדר ב' תשע"ט
ניחוחות של פורים: בעקבות מאמרים של הרב שג"ר והרב דרייפוס עצמו, נתחקה אחר התחפושות וההתחפשות, ועל האפשרות לספר את הסיפור האישי - מחדש

מילים מתנועעות ברוח 23: מנוחת אהבה ונדבה

הרב יאיר דרייפוס • כ' אדר ב' תשע"ט
על סף ימי ניסן, דיבורים אביביים אודות השמחה בעשיית המצוות, הנדיבות והחיות שהיא מביאה עמה, והברית והשפע שהיא אוצרת בקרבה

מילים מתנועעות ברוח 24: ניחוחות ניסן

הרב יאיר דרייפוס • כ"ז אדר ב' תשע"ט
שיעור אחרון בזמן חורף, לקראת הפסח: על השבתה ועל חמץ, על יצר הרע ועל נוירוזה

מילים מתנועעות ברוח 25: עצמאות

הרב יאיר דרייפוס • ט' אייר תשע"ט
שיעור ראשון בזמן קיץ, בעקבות מחשבות על יום העצמאות ועל האדמה מספריו של הרב שג"ר

מילים מתנועעות ברוח 26: יום ירושלים

הרב יאיר דרייפוס • כ"ג אייר תשע"ט
לימוד בעקבות ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, של העבר ושל העתיד. על תפקידה של ירושלים בחברה הישראלית ובעולם, על המשוגעים שבה ועל היופי הנהדר שלה

מילים מתנועעות ברוח 27: האוטופיה של שבועות

הרב יאיר דרייפוס • א' סיון תשע"ט
נשימות שבתיות לקראת חג השבועות: אדמו"ר הזקן והרב שג"ר על שם 'אנכי', על הזיכרון, והזוהר בקישוטי כלה על הייחוד והזיווג שבמתן תורה

מילים מתנועעות ברוח 28: סוד המשפחה, שיעור ראשון

הרב יאיר דרייפוס • ט"ו סיון תשע"ט
עיסוק בנושא המשפחה היהודית, בעקבות כתבי הרב שג"ר ודרשות חתונה המובאות בספר 'רעים אהובים' בשיתוף עם הרב דרייפוס יבדל"א

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435